Alfacomp-komputery, hosting , szkolenia IT

Pętle indukcyjne

nasza oferta

Pętla indukcyjna to potoczna nazwa systemu wspomagania słuchu, umożliwiającego osobie niedosłyszącej odbiór nieskazitelnie czystego i wyraźnego dźwięku poprzez cewkę telefoniczną (T), w którą wyposażony jest niemal każdy aparat słuchowy. Choć nie generuje żadnych dźwięków, można ją nazwać nagłośnieniem dla osób słabo słyszących.

Pętle indukcyjne są bardzo pomocne tam, gdzie zwykłe, akustyczne systemy nagłośnienia nie dają najmniejszej korzyści osobie z aparatem słuchowym – zwłaszcza w miejscach, gdzie panuje duży hałas lub o dużym pogłosie. Stosuje się je również tam, gdzie potrzebna jest dobra zrozumiałość mowy, na przykład w urzędach czy biurach obsługi klienta. Dzięki pętlom indukcyjnym poprzez wyeliminowanie szumu z otoczenia zrozumiałość mowy jest idealna.

Zalety :

  • Użytkownik aparatu słuchowego wyposażonego w odbiornik pętli indukcyjnej słyszy czysty dźwięk bezpośrednio z mikrofonu prelegenta lub innego źródła dźwięku co pozwala wyeliminować problemy związane z niekorzystną akustyką pomieszczenia, w którym się znajduje.
  • Liczba osób korzystających w jednym czasie z pętli indukcyjnej nie wpływa na jakość przekazu,
  • Jednocześnie z pętli indukcyjnej może korzystać nieograniczona liczba użytkowników.
  • Sygnał z prawidłowo zainstalowanej pętli indukcyjnej będzie idealnie dopasowany do ubytku słuchu osoby niedosłyszącej, gdyż poziom głośności jest dopasowywany indywidualnie na aparacie słuchowym,
  • Dzięki pętli indukcyjnej osoba słabosłysząca nie musi stosować dodatkowych urządzeń. Wystarczy, że na swoim aparacie słuchowym przełączy tryb z M na T.
  • Łatwość w użyciu, wystarczy przycisnąć guzik na swoim aparacie słuchowym, aby zacząć korzystać z jej walorów.


Nasza firma specjalizuje się w sprzedaży oraz montażu pętli indukcyjnych :

– Stanowiskowych (okienkowe, recepcyjne)

Przeznaczone są do miejsc obsługi bezpośredniej – jak kasy, punkty informacyjne, recepcje itp. Składają się z:

– miniaturowego mikrofonu (wbudowanego lub zewnętrznego)

– miniaturowego wzmacniacza  pętli indukcyjnej (wbudowanego w urządzenie)

– przewodu nadawczego pętli indukcyjnej (wbudowanego w urządzenie lub zamocowanego pod blatem stanowiska)

– oznakowania zgodnego z PN EN 60118-4

Użytkownik podchodząc do stanowiska przełącza aparat słuchowy w tryb T do odbioru sygnału z pętli.

Ze strony obsługi nie jest wymagane żadne działanie – system jest bezobsługowy i po włączeniu automatycznie wysyła sygnał do aparatu słuchowego

– Przenośnych – Ekonomiczne rozwiązanie do obsługi wielu kolejnych petentów przy różnych stanowiskach lub klientów odwiedzanych przez urzędników, pośredników lub akwizytorów. Zestaw nie wymaga instalacji czy konfiguracji. Jest zawsze gotowy do użycia!
Urządzenie posiada własny wbudowany akumulator oraz układ z trybem czuwania w celu oszczędzania energii. Sygnał przesyłany za pośrednictwem pola elektromagnetycznego można odebrać w promieniu 1.2m od urządzenia.

– Powierzchniowych (obwodowych) – instalowanych w pomieszczeniach w których przewód jest prowadzony po obwodzie pomieszczenia i podłączonych do już zainstalowanego systemu nagłośnienia. Nasi pracownicy zadbają o odpowiednią instalację i kalibrację pętli zgodnie z wymaganiami normy PN EN 60118-4 co daje gwarancje odpowiedniej jakości sygnału i słyszalności osobie niedosłyszącej.